Magazynowanie
Nieodzowna cześć procesu logistycznego, konieczna dla składowania towarów, lub ich konfekcjonowania, foliowania, przepakowywania, zarządzania zwrotami ,konsolidacji, dekonsolidacji lub rozpaletyzowania.


«« wstecz